Skierniewice to jeszcze do niedawna miasto wojewódzkie, położone między Warszawą a Łodzią, bliżej tej ostatniej. Pierwotnie była tu wieś zwana Dębą, która w połowie XV stulecia uzyskała prawa miejskie, a nieco wcześniej nowe przezwanie -Skwierniewice, jakoby od skwierczących kwiczołów, które licznie gnieździły się wówczas w okolicznych krzewach jałowca. Ze Skwierniewic – z pewnością dla ułatwienia wymowy – stały się wkrótce Skierniewicami.

Miejscowość ta, od średniowiecznych jeszcze czasów aż po kres Rzeczypospolitej w końcu XVIII wieku, należała do dóbr stołowych biskupów gnieźnieńskich. Dzięki ich fundacjom i przywilejom miasto rozrastało się i kwitło. Miało kościół, szkołę, kasyno, szpital. Kierownictwo założonej przez prymasa Jana Przerębskiego w 1599 roku szkoły powierzono jednemu z największych w ówczesnej Polsce uczonych Benedyktowi Herbestowi. W XVI wieku Skierniewice były również miejscem sądów prymasowskich i obrad elekcyjnych.